Понедельник, 17 июня
Меню

Семинары в бизнес-структурах

  • Редакция «Наша Жизнь»
  • 1153
Семинары в бизнес-структурах

Коллектив Павлодарского центра по профилактике и борьбе со СПИДом расширяет сферу обслуживания, включая все новые промышленные организации для проведения профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИДу.

Так, врач-эпидемиолог Сидоров С.Ю. и педагог Турдинова Г.Б. провели семинары в Северной промышленной зоне, в павлодарских филиалах ТОО «Кастинг» и ТОО «KSP Steel». Работе предшествовало анонимное анкетирование сотрудников. Социологическое исследование по оценке уровня информированности в пре-тестах и пост-тестах показали, что у многих поверхностные знания по ВИЧ.

Информационный материал, поданный работниками центра СПИД, был познавателен и доступен. В завершении семинара  было отведено время для вопросов и ответов.

Подобные семинары формируют у взрослых людей определенное отношение к данной проблеме. Знания о ВИЧ-инфекции не понаслышке, а из первых уст дадут право каждому принимать верные решения, когда дело касается его собственной жизни. Встречи в павлодарских бизнес-структурах с медработниками ОЦ СПИД продолжаются.

Бизнес-құрылымдардағы семинарлар

Павлодар облыстық ЖИТС-тың алдын алу және күресу жөніндегі орталығы АИТВ/ЖИТС бойынша іс-шараларды өткізу үшін жаңа өнеркәсіп ұйымдарын тартумен қызмет ету аймағын кеңейтуде.

Эпидемиолог-дәрігер С.Ю.Сидоров және педагог Г.Б. Турдинова  Солтүстік өнеркәсіп аймақта орналасқан  «Кастинг» ЖШС және  «KSP Steel» ЖШС Павлодар филиалдарында семинарлар өткізді.  Семинарды бастамас бұрын қызметкерлер анонимді сауалнаманы жүргізді. «Тестке дейінгі» және «тесттен кейінгі» хабардар болу деңгейін бағалу бойынша әлеуметтік зерттеу, адамдардың көбінде АИТВ туралы білмдері шамалы екенін көрсетті.

ЖИТС орталығы мамандарымен әзірленген ақпараттық материал қызықты әрі баршаға түсінікті болды. Семинар аяғында сұрақ жауапқа уақыт бөлінді.

Осы тәрізді семинарлар ересек адамдарда аталмыш мәселеге деген көзқарасты қалыптастырады. АИТВ-жұқпасы туралы ақпаратты білікті  мамандардан алу, әрбір адамға өз өміріне қатысты шешімдерді дұрыс қабылдауға мүмкіндік береді. ЖИТС орталығының мамандары Павлодар қаласының бизнес-құрылымдарында өз жұмысын жалғастыруда. 

Роза АПАЕВА, фото автора, НЖ№8, 26.02.15