Menu

Қатты тұрмыстық қалдықтарды (ҚТҚ) шығару бойынша қызмет көрсетуге жария шарт

"АдалLogisticКОМ" ЖШС, бұдан әрі "Қызмет беруші" деп аталатын, директоры Саят Абажанұлы Калиевтың атынан, қолданыстағы Жарғы негізінде, бір жағынан, және "Ленин кенті әкімінің аппараты "ММ басшысы Алшимбаева Маржан Қадыровна атынан Ереже негізінде әрекет ететін "адал логистик" ЖШС 2020 жылғы 31 қаңтардағы Халыққа қызмет көрсету бойынша келісілген іс-қимылдар туралы меморандум жасасты. 

 1. Шарттың мәні.
  • Осы Шарттың мәні қызмет берушінің ҚТҚ-ны жинақтау үшін бөлінген жерлерден шығару бойынша ақылы қызмет көрсету (бұдан әрі - "Қызметтер") және шарт талаптарына сәйкес тұтынушының көрсетілген қызметтерді төлеуі болып табылады..
  • Тұтынушы ҚТҚ шығару бойынша көрсетілген қызметтер үшін төлемді осы Шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда бекітілген тарифтерге сәйкес жүргізеді.
  • ҚТҚ шығару әрбір тұтынушыдан жеке жүргізіледі. Тұтынушы қоқысқа арналған қоқыс контейнерін сатып алады немесе ҚТҚ-ны қоқысқа арналған арнайы пакеттерге жинайды.
  • Тұтынушы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған жария шарттың талаптарымен танысады.
  • Осы Шартты орындау кезінде Тараптар «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін», «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» ҚР Заңын, ҚР Экологиялық кодексін, «Тұрғын үй-коммуналдық қызмет көрсету Ережелерін», «Елді мекендер аумағын күтіп-ұстаудың санитарлық ережелерін» және басқа да нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады..
 2. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
  • Тұтынушы құқылы:
   • Бекітілген кестеге сәйкес ҚТҚ уақтылы шығаруға;
   • Қызмет көрсетушінің шартта белгіленген мерзімде қызмет көрсетудегі анықталған кемшіліктерді жоюға;
   • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оның құқықтары бұзылған жағдайда сот арқылы қорғалуға.
  • Тұтынушы міндетті:
   • Осы Шартта белгіленген мерзімде ҚТҚ шығару бойынша қызмет көрсетушінің қызметтеріне уақтылы және толық көлемде ақы төлеу;
   • Сұйық қалдықтарды төгуге, құрылыс қоқыстарын,ауыл шаруашылығы жануарларының экскременттерінен тұратын органикалық тыңайтқыштарды, ағаш кесінділерін, көгалдардан жапырақтарды, кесілген ағаш бұтақтарын, қарды, мұзды, күлді, шлакты, металл сынықтарын, белгіленбеген орындарда топырақты шығаруға жол бермеу;
   • ҚТҚ-ны белгіленбеген орындарда жинауға және оларды жағуға жол бермеу (ҚР Экологиялық кодексінің 292 бабының 5 тармағының 6 тармақшасы)) ;
   • Құрылыс қоқысы, ауыл шаруашылығы жануарларының экскременттерінен тұратын органикалық тыңайтқыштар, ағаштарды кесу, көгалдардан жапырақтар, кесілген ағаш бұтақтары, қар, мұз, күл, шлак, металл сынығы, топырақ бөлек жинап, оны шығару үшін қосымша ақы төлеу;
   • ҚТҚ-ны (қоқысы бар пакеттер) немесе ҚТҚ-ға арналған сыйымдылықтарды шығару күндері ауладан тыс жерге, кестеге сәйкес қою;
   • Тұрғын үй-жайдан шыққанға дейін жылжымайтын мүлікпен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасаған жағдайда қызмет берушімен толық есеп айырысу жүргізу;
   • ҚТҚ шығару бойынша қызмет төлемі тұру фактісі бойынша жүргізілсін.
 1. Қызмет берушінің құқықтары мен міндеттері
  • Қызмет беруші құқылы
   • Тұтынушыдан қызметтер үшін төлемді уақтылы және толық көлемде алуға және төлемдерді төлеу мерзімдері бұзылған жағдайда шартта көзделген шараларды қабылдау;
   • Тұтынушы шарт бойынша көрсетілген қызметтер үшін төлем мерзімдерін бұзған жағдайда Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының сот органдарына өзінің мүліктік мүдделерін қорғау үшін тұтынушыдан берешек сомасын және есептелген айыппұл санкцияларын мәжбүрлеп өндіріп алу арқылы жүгінуге құқылы.
   • Қызмет беруші ҚТҚ-ны шығаруды (қызмет көрсетуді) мынадай жағдайларда тоқтата тұруға құқылы: жол жамылғысын ашу немесе бұзу; топырақ шөгу; қар басу; көктайғақ; өрт; автокөлік тұрағы және қоқыс жинайтын техниканың жұмысын қиындататын басқа да кедергілер; еңсерілмейтін күш жағдайлары, яғни тараптардың еркіне байланысты емес себептер бойынша.
  • Қызмет беруші міндетті:
   • Бекітілген кесте бойынша ҚТҚ-дан жоспарлы-тұрақты тазартуды жүзеге асыру;
   • Контейнерлерден қоқыс тасығышқа түсіру кезінде шашылған қоқыстарды жинау;
   • Қозғалыс схемасымен және өзгерген пайдалану жағдайларына сәйкес маршруттық кестелерді жасау және түзету;
   • Тұтынушыға ағымдағы айдың 10 күніне дейін ҚТҚ шығару үшін төлем құжаттарын ұсыну;
   • Ұсынылатын қызметтердің көлемі мен сапасына негізделген наразылықтарды алған кезде 24 сағат ішінде Тұтынушының талаптарын қанағаттандыру;
   • Тұтынушыны ҚТҚ шығару қызметтері мен тарифтерінің мөлшері өзгергені, сондай-ақ ҚТҚ шығару шарттарының өзгеруі туралы, оларды енгізгенге дейін бір ай бұрын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабардар ету.
 1. Есеп айырысу тәртібі мен шарттары
  • Осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтер үшін төлем ай сайын, қазіргі уақытта әрекет ететін қызмет көрсетушінің тарифіне сәйкес жүргізіледі: әр үйден, үй иелігінен, уақытша құрылыстан.
  • ҚТҚ-ны шығару үшін төлемді тұтынушы жария шарт жарияланғаннан кейін бір ай өткен соң 100% мөлшерінде жүргізеді. Егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейінгі келесі айлар
  • Қызметтерді уақтылы төлемеген жағдайда Тұтынушы Қызмет берушіге келесі айдың 10-күнінен бастап мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген қызметтер көлемінің 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді
  • Тұратын адамдар бір айдан астам мерзімге уақытша кеткен жағдайда, өтініш берген және растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, олардан болмаған уақыт үшін қызмет үшін ақы алынбайды.
 2. Тараптардың жауаптылығы
  • Қызмет беруші мен тұтынушы осы шарттың міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
  • Белгіленбеген орындарда ҚТҚ шығару, қоғамдық тәртіп пен жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын, айналасындағыларға сыйламаушылықты білдіретін басқа да осындай әрекеттер, айлық есептік көрсеткіштің үштен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады (ҚР ӘҚБтК 330-б.).
  • Қызмет беруші мен тұтынушы тікелей немесе жанама шарт бойынша немесе оған

байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде реттеу шешу үшін барлық күш-жігерін салу керек.

Даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар оларды Павлодар облысы сотының қарауына береді.

 1. Шарттың қолданылу мерзімі
  • Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз болып табылады.
Последнее изменениеЧетверг, 27 февраля 2020 14:05
Наверх
Assembled by Nebel